Automapa XL iOS, licencja 1 rok

PLN56.10
Tax included

Licencja roczna, przeznaczona wyÅÄcznie dla urzÄdzeÅ opartych o system iOS. Najważniejsze informacje: licencja jest czasowa po jej wygaÅniÄciu dziaÅa tylko przeglÄdanie mapy oraz wyszukiwanie adresów i POI nowa licencja czasowa przedÅuża poprzedni...

Quantity
Dostêpne

Licencja roczna, przeznaczona wyÅÄcznie dla urzÄdzeÅ opartych o system iOS.

Najważniejsze informacje:

  • licencja jest czasowa
  • po jej wygaÅniÄciu dziaÅa tylko przeglÄdanie mapy oraz wyszukiwanie adresów i POI
  • nowa licencja czasowa przedÅuża poprzednia (jeÅli poprzednia nie wygasÅa) albo dziaÅa od nowa od daty zakupu (jeÅli poprzednia licencja wygasÅa)

AutoMapa Polska dla iOS oferowana jest w modelu subskrypcyjnym. Licencja Starter umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji programu przez 7 dni. W tym czasie można również korzystaÄ z z peÅnej nawigacji wÅÄcznie z technologiÄ LiveDrive! czyli z nawigacjÄ z uwzglÄdnieniem aktualnej sytuacji drogowej. Po tym okresie użytkownik może, zależnie od swoich potrzeb, wykupiÄ licencje czasowÄ:

- 7 dniowÄ,
- 90 dniowÄ,
- rocznÄ.

Po wygaÅniÄciu licencji, użytkownicy mogÄ nadal korzystaÄ z przeglÄdarki mapy oraz peÅnej bazy Użytecznych Punktów (POI).

Uwaga!: Podczas pierwszej instalacji, wymagane jest poÅÄczenie z sieciÄ w celu ÅciÄgniÄcia map i innych danych. Upewnij siÄ, że jesteÅ w zasiÄgu sieci WLAN!
Nowa licencja czasowa przedÅuża poprzedniÄ (jeÅli poprzednia nie wygasÅa) albo dziaÅa od nowa od daty zakupu (jeÅli poprzednia licencja wygasÅa)
Dla platformy iOS nie ma możliwoÅci migracji map Polski do map Europy - aby posÅugiwaÄ siÄ mapami Europy należy wykupiÄ odrÄbnÄ licencjÄ czasowÄ.

AMI_XL1Y

Specific References