Automapa Europa

PLN267.48
Tax included

Producent AutoMapa Klasa produktu Mapy GPS Mapy ⢠Polska ⢠Niemcy ⢠Fracja ⢠Hiszpania ⢠WÅochy ⢠Finlandia ⢠Benelux ⢠Holandia- ⢠Szwajcaria ⢠Austria ⢠Czechy ⢠Wielka Brytania ⢠Portugalia ⢠WÄgry ⢠SÅowacji ⢠Luksemburg- ⢠Szwecja ⢠Irlandia ⢠D...

Product customization

Don't forget to save your customization to be able to add to cart
  • 250 char. max
Quantity
Dostêpne

Producent AutoMapa
Klasa produktu Mapy GPS
 
 
 
Mapy  â¢Â Â Polska
   â¢Â Â Niemcy
   â¢Â Â Fracja
   â¢Â Â Hiszpania
   â¢Â Â WÅochy
   â¢Â Â Finlandia
   â¢Â Â Benelux
   â¢Â Â Holandia-
   â¢Â Â Szwajcaria
   â¢Â Â Austria
   â¢Â Â Czechy
   â¢Â Â Wielka Brytania
   â¢Â Â Portugalia
   â¢Â Â WÄgry
   â¢Â Â SÅowacji
   â¢Â Â Luksemburg-
   â¢Â Â Szwecja
   â¢Â Â Irlandia
   â¢Â Â Dania
   â¢Â Â Norwegia
 â¢Â  Albania
 â¢Â  BiaÅoruÅ
 â¢Â  BoÅnia i Hercegowina
 â¢Â  BuÅgaria
 â¢Â  Chorwacja
 â¢Â  Estonia
 â¢Â  Grecja
 â¢Â  Litwa
 â¢Â  Åotwa
 â¢Â  Macedonia
 â¢Â  MoÅdawia
 â¢Â  Rosja
 â¢Â  Rumunia
 â¢Â  Serbia
 â¢Â  SÅowenia
 â¢Â  Ukraina
 â¢Â  Turcja

Dodatkowe funkcje  â¢Â Â nawigacja gÅosowa
   â¢Â Â wspóÅpraca z odbiornikiem GPS
   â¢Â Â automatyczne wykrywanie odbiornika GPS
   â¢Â Â korygowanie opoźnienia odczytu pozycji GPS
   â¢Â Â automatyczne wytyczanie nowej trasy po zjechaniu z trasy wyznaczonej
   â¢Â Â wizualizacja i uwzglÄdnianie przy wyznaczaniu trasy kierunkowoÅci ulic
   â¢Â Â automatyczne przeÅÄczanie map w czasie jazdy
   â¢Â Â uwzglÄdnianie przy wyznaczaniu trasy zakazów skrÄtu/zawracania
   â¢Â Â zapisywanie i odtwarzanie Åladów GPS
   â¢Â Â wytyczanie najkrótszej trasy
   â¢Â Â wytyczanie najszybszej trasy
   â¢Â Â ustawienie mapy PóÅnocÄ do góry lub obracanie do kierunku jazdy
   â¢Â Â obliczanie dÅugoÅci trasy i czasu przejazdu
   â¢Â Â twoje Ulubione Punkty (z dowolnym opisem)
   â¢Â Â dostosowanie wyglÄdu mapy do wÅasnych upodobaÅ
   â¢Â Â wybór zestwu kolorystycznego programu i mapy
ObsÅugiwane systemy operacyjne â¢Â Â Microsoft Windows CE .NET 6.0
   
   â¢Â Â Microsoft Windows CE .NET 5.0
   â¢Â Â Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC
Wersja jÄzykowa:  â¢Â  polska
   â¢Â Â angielska
   â¢Â Â niemiecka
Skala mapy  â¢Â Â 1:50000
   â¢Â Â 1:5000
Wymóg aktywacji Tak
Dodatkowe informacje  â¢Â Â Uwaga: w cenie roczna subskrypcja na aktualizacje map
   â¢Â Â mapy Polski przygotowana przez firmÄ Geosystem
   â¢Â Â mapy Europy przygotowane przez firmÄ Teleatlas
   â¢Â Â oprogramowanie i mapy wymagajÄ karty o pojemnoÅci 8GB (istnieje możliwoÅÄ instalacji fragmentu map na kartach o mniejszej pojemnoÅci)

 

AMEU

Specific References