Automapa Polska XL

PLN145.53
Tax included

Producent AutoMapa Klasa produktu Mapy GPS Mapy Polska Dodatkowe funkcje ⢠nawigacja gÅosowa ⢠wspóÅpraca z odbiornikiem GPS ⢠automatyczne wykrywanie odbiornika GPS ⢠korygowanie opoźnienia odczytu pozycji GPS ⢠automatyczne wytyczanie nowej trasy p...

Quantity
Dostêpne

Producent AutoMapa
Klasa produktu Mapy GPS
 
 
 
Mapy Polska
Dodatkowe funkcje  â¢Â Â nawigacja gÅosowa
   â¢Â Â wspóÅpraca z odbiornikiem GPS
   â¢Â Â automatyczne wykrywanie odbiornika GPS
   â¢Â Â korygowanie opoźnienia odczytu pozycji GPS
   â¢Â Â automatyczne wytyczanie nowej trasy po zjechaniu z trasy wyznaczonej
   â¢Â Â wizualizacja i uwzglÄdnianie przy wyznaczaniu trasy kierunkowoÅci ulic
   â¢Â Â automatyczne przeÅÄczanie map w czasie jazdy
   â¢Â Â uwzglÄdnianie przy wyznaczaniu trasy zakazów skrÄtu/zawracania
   â¢Â Â zapisywanie i odtwarzanie Åladów GPS
   â¢Â Â wytyczanie najkrótszej trasy
   â¢Â Â wytyczanie najszybszej trasy
   â¢Â Â ustawienie mapy PóÅnocÄ do góry lub obracanie do kierunku jazdy
   â¢Â Â obliczanie dÅugoÅci trasy i czasu przejazdu
   â¢Â Â twoje Ulubione Punkty (z dowolnym opisem)
   â¢Â Â dostosowanie wyglÄdu mapy do wÅasnych upodobaÅ
   â¢Â Â wybór zestwu kolorystycznego programu i mapy
ObsÅugiwane systemy operacyjne  â¢Â  Microsoft Windows Mobile 6.0 Pocket PC
   â¢Â Â Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC
   â¢Â Â Microsoft Windows CE .NET 5.0
   â¢Â  Microsoft Windows CE .NET 6.0
Wersja jÄzykowa:  â¢Â Â Polska
   â¢Â Â angielska
   â¢Â Â niemiecka
Skala mapy  â¢Â Â 1:50000
   â¢Â Â 1:5000
Wymóg aktywacji Tak
Dodatkowe informacje  â¢Â  W cenie roczna subskrypcja na aktualizacje map i nowe mapy miast
   â¢Â Â mapy Polski przygotowana przez firmÄ Geosystem
   â¢Â Â oprogramowanie i mapy wymagajÄ karty o pojemnoÅci 1GB

 

AMXL

Specific References

Download

Odstąpienie od Umowy

Download (204.93k)