Automapa Polska XL - odnowienie subskrypcji wygasłej 2 lata temu

PLN113.01
Tax included

Zakup tego produktu skutkuje wydaniem nowego kodu licencji, wraz z subskrypcjÄ ważnÄ 12 miesiÄcy.

Operacja taka jest jednorazowa.
Ponowne zaniedbanie odnawiania subskrypcji bÄdzie skutkowaÅo trwaÅym zablokowaniem prawa do aktualizacji map i programu.

Product customization

Don't forget to save your customization to be able to add to cart
  • 250 char. max
  • 250 char. max
Quantity
Dostêpne

Zakup tego produktu skutkuje wydaniem nowego kodu licencji, wraz z subskrypcjÄ ważnÄ 12 miesiÄcy.

Operacja taka jest jednorazowa.
Ponowne zaniedbanie odnawiania subskrypcji bÄdzie skutkowaÅo trwaÅym zablokowaniem prawa do aktualizacji map i programu.

Zamówienia sÄ realizowane w terminie jednego dnia roboczego od zaksiÄgowania przelewu na naszym koncie bankowym. Realizacja zamówieÅ opÅacanych przez PayU nastÄpuje tego samego lub nastÄpnego dnia roboczego po zÅożeniu zamówienia.

Zamówienie subskrypcji produktu AutoMapa wymaga zaakceptowania nastÄpujÄcych warunków:

  • Do korzystania z tej usÅugi uprawnieni sÄ wyÅÄcznie posiadacze ważnej, zarejestrowanej licencji AutoMapy.
  • Warunkiem zakupu jest podanie numeru licencji AutoMapy oraz adresu email, na który ta licencja przynajmniej raz byÅa zarejestrowana.
  • Nazwa użytkownika figurujÄca na dokumentach potwierdzajÄcych legalnoÅÄ oprogramowania (faktura zakupu, zgÅoszenie rejestracyjne itp.) musi byÄ zgodna z nazwÄ zamawiajÄcego.
  • Dane zamawiajÄcych subskrypcjÄ mogÄ byÄ przekazane firmie kontrolujÄcej legalnoÅÄ oprogramowania.
  • Zakupione subskrypcje nie podlegajÄ zwrotom niezależnie od okolicznoÅci.
  • Subskrypcja jest w formie niematerialnej, jest to jedynie przedÅużenie ważnoÅci kluczy licencyjnych

 
UWAGA: Subskrypcja NIE JEST dedykowana dla urzÄdzeÅ z systemami iOS oraz Android

Specific References